Showing all 4 results

 • 0 out of 5

  Ổ CỨNG SSD 240GB WD GREEN

  * Ổ cứng SSD 240 GB WD Green
  * Truy xuất dữ liệu nhanh chóng
  * Bảo hành 01 năm

  1.300.000
 • 0 out of 5

  Ổ CỨNG SSD 250GB SAMSUNG EVO

  * Ổ cứng SSD 250GB Samsung 860 Evo
  * Truy xuất dữ liệu nhanh chóng
  * Bảo hành 01 năm

  1.800.000
 • 0 out of 5

  Ổ CỨNG SSD 500GB SAMSUNG 860 EVO

  * Ổ cứng SSD 500GB Samsung 860 Evo
  * Truy xuất dữ liệu nhanh chóng
  * Bảo hành 01 năm

  2.600.000
 • 0 out of 5

  RAM 16GB DDR3 ECC REG BUS 1600MHZ

  * Ram 16GB DDR3 ECC Registered
  * Hàng theo máy bộ
  * Bảo hành 1 năm

  1.170.000